Maasto-opetus

Tässä hankkeessa tehtävä kenttäkurssien kehitystyö ja kenttäkurssiyhteistyön suunnittelu pohjautuu aiempaan Koneen säätiön rahoittamaan BioPeda-hankkeeseen.

Biopeda-hankkeen tavoitteena oli parantaa yliopistojen tutkimusasemien opetusresurssien yhteiskäyttöä ja opettajien yhteistyötä maasto-opetuksessa. Näin tavoiteltiin kustannussäästöjä ja samalla parannettiin ja monipuolistettiin kurssitarjontaa, minkä kautta edistettiin opiskelijoiden erityisasiantuntijuutta ja kansallista osaamispääomaa. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto (maasto-opetus.fi) perustettiin osana BIOPEDA-hanketta.

Koneen säätiön rahoittamassa Biopeda-hankkeessa aloitettiin opetusideoiden jakaminen maasto-opetus.fi -sivustolla sillä ajatuksella, että näistä on hyötyä maasto-opetuksen järjestämisessä ja ideoinnissa.

Hankkeemme tarkoituksena on jatkaa tätä jo aloitettua työtä maasto-opetuksen kehittämisen ja toimivien käytäntöjen yhdistämisen parissa. Tälle sivulle on koottu Biopeda-hankkeen materiaaleja, toivottavasti löydät niistä myös ajatuksia omaan opetukseesi.

Haluatko osallistua verkoston toimintaan ja jakaa toimivia opetusvinkkejä? Lähetä vinkkisi sähköpostitse osoitteeseen elli.hamynen@uef.fi

Lisälukemista:

Komonen, ym. 2017. Biologian kenttäopetus yliopistoissa: yhteistyöllä uuteen nousuun. Yliopistopedagogiikka 24 (2), 52-54.

Kenttäasemat

 

Kenttäasemilla tehdään tutkimusta ja järjestetään kenttäkursseja, muun muassa biologian, ympäristötieteiden ja maatalous- ja metsätieteiden aloilla. Maasto-opetus keskittyy usein asemien sijaintipaikkojen tyypillisiin luonnonympäristöihin, mutta myös esimerkiksi kokeelliseen tutkimuksen opetteluun.

Oulun yliopisto

oulanka

Oulangan tutkimusasema. Kuva: Lasse Lecklin

 

Oulangan tutkimusasema

Oulangan tutkimusasema on monitieteinen alueellinen yksikkö, jossa on tehty muun muassa kasviston ja eläimistön perus- ja kartoitustutkimuksia, talviekologista tutkimusta, pohjoisen havumetsän rakenne- ja energiavirtatutkimusta (IBP) sekä luonnonsuojelubiologista tutkimusta. Asemalla on käynnissä ilmaston- ja ympäristömuutoksen seurantatutkimus, jossa tutkitaan vaihtuvien lumiolosuhteiden vaikutuksesta ympäristöön ja kasvillisuuteen sekä porolaidunnuksen vaikutusta ympäristön muutokseen sekä ilmastonmuutoksen vaikutusta porotaloudelle.

Oulangan tutkimusasema

Aseman Facebook-sivu

Åbo Akademi

Husön tutkimusasema

Husön tutkimusasema

 

Husön biologinen asema

Husö biologinen asema on Åbo Akademin kenttäasema, joka sijaitsee Finströmin kunnassa Ahvenanmaalla. Kenttäasemalla tehdään muun muassa rannikkovesiekosysteemien rakenteen ja toiminnan tutkimuksia yhteisö- ja populaatiotasolla sekä rehevöitymiseen ja ilmastomuutokseen liittyvää tutkimusta. Asemalla on tilat ja varusteet kokeelliseen vesiekologiaan ja laboratoriotutkimuksiin sekä rannikkoalueilla että järvissä tehtäviin kenttätutkimuksiin. Asema tarjoaa tiloja kenttäkursseille (ympäristö- ja meribiologia) ja seminaareille. Asemalla on ympäristötutkimusta koskeva yhteistyösopimus Ahvenanmaan maakuntahallituksen kanssa.

Husön biologinen asema

Aseman Facebook-sivu

Jyväskylän yliopisto

 

Konneveden tutkimusasema

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen Konneveden tutkimusasema toimii biologisen tutkimuksen tukikohtana ja on kuuluisa kokeellisesta evoluutio- ja käyttäytymisekologian alan tutkimuksestaan niin nisäkkäillä, linnuilla, selkärangattomilla kuin kaloilla. Siellä tutkitaan muun muassa elinkiertoa, lisääntymisbiologiaa ja peto-saalissuhteita. Tutkimusasema tarjoaa tiloja kenttäkursseille, symposiumeille ja seminaareille. Konneveden tutkimusaseman opetuskäytöstä on tehty puitesopimus Itä-Suomen yliopiston kanssa.

Konneveden tutkimusasema

Turun yliopisto

Lapin tutkimuslaitos Kevo

Kevon tutkimusasema

Kevon tutkimusasema. Kuva: Antti Tarponen (Turun yliopisto)

 

Lapin tutkimuslaitos Kevon kenttäasema sijaitsee Ylä-Lapissa Utsjoella, Kevojärven rannalla. Kevolla tutkitaan subarktisen alueen luontoa sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutusta. ​Pääasiallisin tutkimusalue on Utsjoki, mutta jotkin tutkimushankkeet ulottuvat myös muualle Lappiin, Pohjois-Norjaan, Pohjois-Ruotsiin ja Venäjälle. Kevolla sijaitsee myös sääasema, magnetometri ja revontulikamera (Ilmatieteen laitos) sekä seismografiasema (Seismologian laitos, HY).

Kevo kuuluu kansainväliseen arktisten asemien INTERACT-verkostoon.

Lapin tutkimuslaitos Kevo

Saaristomeren tutkimuslaitos

seili

Seilin asema ja lehmät. Kuva: Hanna Oksanen (Turun yliopisto)

 

Saaristomeren tutkimuslaitoksen kenttäasema sijaitsee Seilin saarella Saaristomeren keskiosissa. Tutkimuslaitos osallistuu Itämeren ja saariston monitieteiseen tutkimukseen, jonka keskiössä on meriympäristön tilan pitkäaikaisseuranta, sekä tarjoaa tiloja ja välineitä tutkimuksen ja opetuksen käyttöön.

Seilin blogi

Saaristomeren tutkimuslaitos

Helsingin yliopisto

Tvärminnen Eläintieteellinen Asema

Tvärminnen asema

Tvärminnen asema. Kuva: Ville Rinne (Helsingin yliopisto)

 

Tvärminnen eläintieteelinen asema on meriasema, joka sijaitsee Suomenlahden suulla Itämerellä. Se toimii moninaisen korkeatasoisen biologisen tutkimuksen tukikohtana ja tarjoaa tiloja kenttäkursseille ja seminaareille. Kenttäkurssit kuuluvat oleellisena osana bio- ja ympäristötieteiden opiskeluun ja ne painottuvat merellisiin aiheisiin. Merentutkimus asemalla keskittyy Itämeren monimuotoisuuden ja ekosysteemin toiminnan välisiin yhteyksiin, sekä ihmisen toiminnan aiheuttamiin muutoksiin, kuten rehevöitymiseen, ilmaston lämpenemiseen ja meren happamoitumiseen.

Tvärminnen Eläintieteellinen Asema

Aseman Twitter-tili

Lammin Biologinen Asema

Lammin biologinen asema

Lammin biologinen asema. Kuva: Ville Rinne (Helsingin yliopisto)

 

Lammin biologinen asema toimii biologian ja lähitieteiden kenttäkurssien ja ympäristöntutkimuksen tyyssijana. Lammin biologisella asemalla on käynnissä yli 20 erilaista ympäristöntutkimushanketta. Tutkimushankkeille on ominaista perustutkimuksen keskeinen asema, tosin hankkeissa on usein mukana myös soveltava tavoite.

Lammin Biologinen Asema

Aseman Twitter-tili

 

Muddusjärven Tutkimusasema

Muddusjärven tutkimusasema on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan alainen yksikkö. Tutkimusaseman käytössä on nykyisin n.13 ha peltoa ja vajaat 700 ha kasvullista metsämaata. Lisäksi aseman hallinnassa on noin 1000 ha:n vesialue. Tutkimustoiminta Muddusjärvellä on ollut taas kesäisin tapahtuvaa projektiluontoista tutkimusta keskittyen tällä kertaa kalatutkimuksiin ja radiokemian laboratorion radioaktiivisuusmittauksiin.

Muddusjärven Tutkimusasema

 

Taita Research Station

Helsingin yliopiston vuonna 2011 avaama tutkimusasema Keniassa sijaitsee Taitan piirikunnassa. Alue sijaitsee 150 kilometriä rannikolta ja noin 400 kilometriä Nairobista. Taitavuoret tunnetaan monista kotoperäisistä kasvi-ja eläinlajeista ja rikkaasta luonnon monimuotoisuudesta. Alue sopii ilmaston ja maanpinnan peitteen takaisinkytkentöjen ja vuorovaikutuksen tutkimuksen sekä maaseutututkimuksen, biodiversiteettitutkimuksen ja maataloustutkimuksen kohdealueeksi.

Taita Reseach Station

Aseman blogi

Hyytiälän metsäasema

hyytiala

Hyytiälä. Kuva: Ville Rinne (Helsingin yliopisto)

 

Hyytiälän metsäasema on Metsätieteiden laitokseen kuuluva yksikkö. Metsäaseman tehtävänä on järjestää hyvät edellytykset metsä- ja ympäristöalan tutkimukselle sekä järjestää kenttäkursseja ja kansainvälisiä tieteellisiä kokouksia. Aseman yhteydessä toimii myös Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksen ja Ilmakehätutkimuksen keskuksen SMEAR-mittausasema. Asemalla järjestetään runsaasti myös yritysten, yhdistysten ja yksityisasiakkaiden tilaisuuksia.

Aseman blogi

Hyytiälän metsäasema

 

Kilpisjärven Biologinen Asema

kilpisjarvi

Kilpisjärven asema. Kuva: Ville Rinne (Helsingin yliopisto)

 

Kilpisjärven biologinen asema keskittyy luonnontieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen. Aseman tutkimustoiminta on laajaa pohjoisen pikkunisäkkäistä kasvi-, maaperä- ja vesistötutkimukseen. Aseman tutkimustoiminnan runkona toimivat edelleenkin pitkäaikaiset seurantatutkimukset, jotka tarjoavat virikkeitä mm. kokeelliseen tutkimukseen. Asema on mukana lisäksi useissa kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimusprojekteissa.

Kilpisjärven Biologinen Asema

 

Värriön Tutkimusasema

Värriön tutkimusasema sijaitsee Sallan kunnassa Värriön luonnonpuiston ympäröimänä ja kuuluu Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskuksen hallintaan. Asemalla kerätään pitkiä havaintosarjoja mm. fenologiasta, marja- ja käpysadoista, linnuista ja hyönteisistä, joiden avulla seurataan pohjoisen metsä- ja tunturiluonnon muutoksia ja niihin vaikuttavia ilmastotekijöitä. Nykyisin tutkimus keskittyy ilman saasteiden kulkeutumiseen ja ilmakehän prosesseihin sekä ekosysteemien toimintaan pohjoisissa oloissa. Asemalla sijaitsee myös SMEAR I mittausasema.

Värriön Tutkimusasema

RESTAT-kenttäasemat

RESTAT on Suomen yliopistollisten tutkimusasemien verkosto, johon kuuluvat Husön biologinen asema, Hyytiälän metsäasema, Kilpisjärven biologinen asema, Konneveden tutkimusasema, Lammin biologinen asem, Lapin tutkimuskeskus Kevo, Oulangan tutkimusasema, Saaristomeren tutkimuslaitos Seili, Tvärminnen eläintieteellinen asema sekä Värriön tutkimusasema. RESTAT-verkoston tarkoituksena on asemien yhteistyön tiivistäminen niin tutkimuksessa, opetuksessa kuin yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessakin.

RESTAT-kenttäasemat

Takaisin sivun yläosaan