ETUSIVU

Tervetuloa biodiversiteettikoulutusverkoston nettisivuille!

Luonnon biologinen monimuotoisuus eli biodiversiteetti on maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen edellytys.

Luonnon monimuotoisuus on hälyttävää vauhtia vähenemässä luonnonvarojen kestämättömän käytön, ilmastonmuutoksen, ekosysteemien pirstaloitumisen, vieraslajien leviämisen, elinympäristöjen pilaantumiseen ym. ihmisen toiminnan vuoksi. Luonnon monimuotoisuuden huomioimisen tulisikin olla osa kaikkea yhteiskunnallista päätöksentekoa ja vaikuttaa läpileikkaavasti toimintatapojen muutoksiin niin talouspolitiikassa, kulttuurissa kuin maankäytön suunnittelussakin.
Jotta monimuotoisuus osataan huomioida kattavasti, tarvitaan koulutusta ja monipuolista yhteistyötä koulutussuunnittelussa.

Hankkeemme tarkoituksena on koota kansallinen biodiversiteettialan koulutuksen verkosto, koulutustarjonta ja toimintamalli ja näin vastata nykyisiin ja tulevaisuuden osaamistarpeisiin monimuotoisuuskysymysten parissa.

Kyseessä on Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Turun ja Oulun yliopistojen yhteinen hanke, jonka mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki.

Hankkeessa muodostetaan yliopistoyhteistyön toimintamalli kansalliselle biodiversiteettikoulutukselle. Tämän kautta yliopistojen vahvuusalat ja strategisten tavoitteiden mukainen osaaminen tuodaan koko verkoston käyttöön.

Opintosisällöt pyrkivät kattamaan eri ekosysteemien ja maantieteellisten alueiden monimuotoisuuden ja niiden tekemiseen osallistuu laaja-alainen asiantuntijaverkosto.

Tutustu uusimpaan blogitekstiin!