Biodiversiteettikoulutusverkoston syksykuulumisia (9/2022)

Syksyllä tapahtuu paljon, niin luonnossa kuin hankkeessammekin. Verkoston toiminta on edennyt vauhdikkaasti ja onkin aika koota hankekuulumisiamme.

karpassieni-blog
Nyt on hyvä aika tunnistaa sienilajeja. Kuva: Elli Hämynen

Ristiinopiskelu avautui

Biodiversiteettikoulutusverkoston ristiinopiskelu on alkanut, ja opinto-oikeutta verkoston yliopistojen kursseille on jo päässyt hakemaan, ja haku kevään kursseille jatkuu 30.11. saakka. Verkoston kurssitarjonta mahdollistaa osaamisen laajentamisen Itä-Suomen, Oulun, Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin soveltuvien alojen opiskelijoille.

Mukana on niin etäopintoina opiskeltavia kursseja kuin kenttä- ja harjoituskurssejakin. Kurssien opiskelu on opiskelijoille maksutonta, ja kurssit on suunniteltu siten, että ne täydentävät kotiyliopistossa tarjottavia opintoja ja tarjoavat mahdollisuuden osaamisen laajentamiseen sekä verkostoitumiseen toisten yliopistojen opiskelijoiden kanssa.

Alkavan lukuvuoden tarjonnassa on 15 kurssia, ja verkoston opintotarjontaa päivitetään vuosittain. Tämän lukuvuoden kursseja ovat muun muassa erilaiset lajintuntemuksen kurssit aina trooppisista kasviheimoista lintuihin ja kääpiin, metsien, metsämaan ja trooppisen ekologian kurssit, kalabiologian menetelmiin ja talviekologiaan perehdyttävät kurssit sekä yleistä ekologista ja luonnonsuojelullista osaamista lisäävät kurssit.

Kurssien tarjoaminen verkoston kautta on toteutettu yhteistyössä yliopistojen opintohallinnon kanssa ja syksyn aikana pilotoidaankin sitä, miten käytännöt toimivat ja miten verkostomaista yhteistyötä opetuksessa tulisi kehittää. Lisäksi jo malttamattomina odottelemme valtakunnallisen ristiinopiskelupalvelun avautumista.

Biodiversity.now-kurssin julkistaminen lähestyy

jarvimaisema-blog
Syksyinen järvimaisema kutsuu vielä vesille. Kuva: Elli Hämynen

Olemme Sitran, Opetus- ja Kulttuuriministeriön ja Nordplussan tuella rakentaneet Biodiversity.now-verkkokurssia, joka opettaa monipuolisesti biodiversiteettikriisin syistä ja seurauksista sekä johdattelee pohtimaan ratkaisuja luontokadon hidastamiseen. Kurssia on tehty yhteistyössä Una Europa -verkoston ja Climate Universityn kanssa, ja kurssin sisältöjä on ollut työstämässä laaja asiantuntijaryhmä eri organisaatioista ja koulutusaloilta. Rahoittajien tuki on mahdollistanut laadukkaiden kurssivideoiden tekemisen sekä kurssin visuaalisuuteen panostamisen.

Kurssi täydentää Climate Universityn kestävyysaiheisten kurssien tarjontaa ja avautuu opiskeltavaksi 7.10. Kurssille ovat tervetulleita niin Biodiversiteettikoulutusverkoston, Climate Universityn, Una Europa -verkoston kuin avoimen yliopistonkin opiskelijat. Myöhemmin kurssista on tulossa myös suomenkielinen versio, uuden jatkuvan oppimisen hankkeen myötä.

Toivottavasti kurssi saavuttaa suuren suosion ja biodiversiteettiosaaminen laajenee sen myötä. Tervetuloa myös lanseeraustilaisuuteen 7.10.

Syksyn suunnitelmia

Hankettamme on jäljellä reilut kolme kuukautta ja tuohon aikaan mahtuu monenlaista tapahtumaa, yhteistyön syventämistä ja opetusta.

Verkoston opetusyhteistyön pilottinakin toimiva kääpien lajintuntemuksen maastokurssi järjestetään ensi viikolla Keski-Suomessa, ja tästä kootaan näkemyksiä ja kokemuksia kenttäopetusyhteistyön laajentamista varten. Lokakuun alussa lanseerataan Biodiversity.now-kurssi ja puolivälissä kuuta pohjustetaan verkoston kansainvälistä laajentamista UArctic-verkoston konferenssissa Islannissa. Marraskuun alku tuo mukanaan Climate Universityn verkostotapaamisen, jossa biodiversiteettiteemat ovat tänä vuonna keskiössä, ja marraskuun toisella viikolla verkostomme kokoontuu Konneveden asemalle, missä suuntaamme ajatuksia Biodiversiteettikoulutusverkoston toiminnan jatkamiseen ja vakiinnuttamiseen.

Tapahtumien lisäksi syksyyn mahtuu opetusyhteistyön laajentamista, kurssien kehittämistä, uuden virtuaalisen monimuotoisuusoppimisympäristön rakentamista sekä uusia hankehakuja ja -avauksia biodiversiteettiteemojen ympärillä.

Muistathan, että kuulumisiamme voi seurata myös Twitterin puolella!

Ihanaa syksyä, kauniita ruskansävyjä, hienoja sienilöytöjä ja mukavia puolukkasaaliita toivoen Elli

metsamaisema-blog
Aurinkoisina päivinä metsässä hehkuvat kauniit syyssävyt. Kuva: Elli Hämynen
Takaisin sivun yläosaan