Vinkkejä verkko-opetukseen (10/2021)

Verkkokurssit tuovat sekä uniikkeja etuja että haasteita opetukseen, kuten moni opettaja ja opiskelija on korona-aikana saanut huomata. Verkko-opetusta on hyvä lähestyä hieman erilaisesta näkökulmasta kuin perinteistä luentomaista lähiopetusta. Se voi aluksi tuntua vieraalta, mutta jos pitää muutaman vinkin mielessä, pääsee jo hyvin pitkälle.

Verkkokurssien yksi suurimmista haasteista on oppijan mielenkiinnon ylläpitäminen ja sitouttaminen kurssiin. Verkossa mielenkiinto voi herpaantua herkemmin ja kurssi jäädä taka-alalle. On siis erityisen tärkeää pitää kurssin ydinaines tiiviissä ja pienissä paketeissa, jotta oppiminen on mielekästä. Kurssin teemojen jakaminen esimerkiksi moduuleiksi on oiva tapa jäsennellä kurssia. Koska keskittymiskyky on koetuksella, on pienten opetushetkien väleihin hyvä asettaa esimerkiksi erilasia tehtäviä tai kiinnostavia videoita.

Lähiopetukseen verrattuna aktivointi ja vuorovaikutus voivat jäädä verkkokursseilla vähäisiksi. On siis tärkeä pohtia, miten vuorovaikutusta ja aktivointia voitaisiin lisätä. Interaktiivisuus voi parhaassa tapauksessa tehdä oppimisesta helppoa ja innostavaa, mikä puolestaan lisää sitoutumista kurssiin. Aktivointia voidaan lisätä esimerkiksi erilaisilla tehtävillä. Lyhyet monivalinnat tai mielipidekysymykset kannustavat ajatteluun ja ovat myös opettajan osalta helppoja. Toisaalta on hyvä muistaa, että pelkät monivalintakysymykset eivät kannusta aiheen syvälliseen ymmärtämiseen. Erilaisia tehtäviä on siis hyvä hyödyntää monipuolisesti. Moduulien väliin voidaan asettaa esimerkiksi välikokeita, joiden läpäisemistä vaaditaan, jotta kurssilla voi edetä. Samalla välikokeet antavat myös erittäin tärkeää palautetta aiheen osaamisesta sekä opettajalle että opiskelijalle.

Vuorovaikutusta voi lisätä erilaisilla keskustelupalstoilla ja foorumeilla. Kurssiin liittyvät tehtävät voidaan rakentaa foorumien varaan niin, että oma vastaus kirjataan foorumitekstiksi, jota muut opiskelijat sitten pääsevät kommentoimaan. Tämä voi lisätä kurssille osallistuvien oppijoiden välistä vuorovaikutusta ja pohdiskelua. On myös tärkeää, että opettaja osallistuu vuorovaikutuksen. Tämä voi tapahtua esimerkiksi keräämällä yhteen opiskelijoiden kysymyksiä ja vastaamalla niihin esimerkiksi videomuodossa, sekä osallistumalla foorumikeskusteluihin. Opettajalta saatu rakentava palaute on tehokas keino edistää oppimista ja kurssiin sitoutumista.

Yleensä verkkokursseilla käytetään paljon videoita, joten myös niiden suunnitteluun kannattaa käyttää aikaa. Verkkokursseilla voidaan käyttää jo olemassa olevia nauhoitteita omasta opetuksesta, mutta myös lyhyempien ja varta vasten verkkokurssia varten tehtyjä videoita kannattaa hyödyntää. Lyhyet, noin 5 minuutin, videot ovat tehokkaita, kun paneudutaan yhteen tiettyyn aiheeseen. Hyviä videopätkiä voidaan hyödyntää eri yhteyksissä ja useampana lukuvuonna.

Videoita voidaan hyödyntää myös muuten kuin luentomaisessa opetuksessa. Voidaan esimerkiksi videoida kahden asiantuntijan keskustelua tietystä aiheesta tai tehdä video metsässä tai laboratoriossa. Videoilla voidaan hyvin demota erilaisten menetelmien käyttöä tai esimerkiksi harjoitella lajintuntemusta tai metsätyyppien määrittelemistä. Kannattaa myös tutkia mahdollisuutta käyttää jo valmiita videoita ulkopuolisilta tahoilta. Näissä tapauksissa tekijänoikeusasiat ja käyttöoikeudet on otettava huomioon.

verkko_oppimisenmuotoilukirja
Lähteet: Huhtanen. A. 2019. Verkko-oppimisen muotoilukirja. Aalto yliopisto, FITech.

Kirjoittaja: Iida-Sofia Holma, biodiversiteettikoulutusverkoston projektitutkija, Turun yliopisto

Takaisin sivun yläosaan