Kasvimorfologia: lehtiasennot ja lehtimuodot

Johanna Kolehmainen

Lehtiasennot

Lehtiasento kertoo, miten lehdet sijaitsevat kasvin varrella. Eri lehtiasentotyyppien tunteminen auttaa kasvilajien tunnistamisessa.

Lehtimuodot, johdanto

Lehtien perusmuototyypit ovat ehyt, liuskainen ja kerrannainen. Tässä videossa tutustutaan tarkemmin ehyisiin lehtiin.

Lehtimuodot II: Liuskaiset ja kerrannaiset lehdet

Lehtimuodot III: lehtilaita