Laskennat ja maastokartoitukset

Seuranta- ja kartoitustutkimusten avulla selvitetään lajien runsautta ja levinneisyyttä sekä eliöyhteisöjen ja elinympäristöjen rakennetta, ja niissä tapahtuvia muutoksia. Tällainen tieto on yhä tärkeämpää nykyisissä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Ilmastonmuutos, elinympäristöjen pirstoutuminen, lisääntyvät sukupuutot ja hallitsemattomasti leviävät vieraslajit ovat todellisia uhkia luonnolle ja ihmiselle. Seurannat ja kartoitukset vaativat usein standardoituja menetelmiä eliöiden yleisyyden selvittämiseksi.