Lajintuntemus ja luontotyypit

Lajien ja luontotyyppien tuntemus muodostaa perustan biologiselle kenttätutkimukselle. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden tutkimus edellyttää hyvää lajintuntemusta ja luontotyyppien tietämystä.

Tämän osion ohjeissa neuvotaan, kuinka erilaisten lajien ja luontotyyppien tunnistamista voi harjoitella maasto-olosuhteissa.