Kokeellinen tutkimus

Luonnontieteellistä tietoa tuotetaan kokeellisen tutkimuksen avulla.

Tässä osiossa esitellään pienoistutkimuksia, joissa harjoitellaan aineiston hankintaa tieteellisillä menetelmillä, tilastollista analyysiä ja tulosten tulkintaa. Nämä harjoitukset kehittävät tieteellistä lähestymistapaa ja kriittistä ajattelua ja ovat sovellettavissa hyvin erilaisiin tutkimusaiheisiin.