Maasto-opetus

Tässä hankkeessa tehtävä kenttäkurssien kehitystyö ja kenttäkurssiyhteistyön suunnittelu pohjautuu aiempaan Koneen säätiön rahoittamaan BioPeda-hankkeeseen.

Biopeda-hankkeen tavoitteena oli parantaa yliopistojen tutkimusasemien opetusresurssien yhteiskäyttöä ja opettajien yhteistyötä maasto-opetuksessa. Näin tavoiteltiin kustannussäästöjä ja samalla parannettiin ja monipuolistettiin kurssitarjontaa, minkä kautta edistettiin opiskelijoiden erityisasiantuntijuutta ja kansallista osaamispääomaa. Yliopistojen maasto-opetuksen tukisivusto (maasto-opetus.fi) perustettiin osana BIOPEDA-hanketta.

Koneen säätiön rahoittamassa Biopeda-hankkeessa aloitettiin opetusideoiden jakaminen maasto-opetus.fi -sivustolla sillä ajatuksella, että näistä on hyötyä maasto-opetuksen järjestämisessä ja ideoinnissa.

Hankkeemme tarkoituksena on jatkaa tätä jo aloitettua työtä maasto-opetuksen kehittämisen ja toimivien käytäntöjen yhdistämisen parissa. Tälle sivulle on koottu Biopeda-hankkeen materiaaleja, toivottavasti löydät niistä myös ajatuksia omaan opetukseesi.

Haluatko osallistua verkoston toimintaan ja jakaa toimivia opetusvinkkejä? Lähetä vinkkisi sähköpostitse osoitteeseen elli.hamynen@uef.fi

Lisälukemista:

Komonen, ym. 2017. Biologian kenttäopetus yliopistoissa: yhteistyöllä uuteen nousuun. Yliopistopedagogiikka 24 (2), 52-54.