Hanke

Hankkeen tavoitteet

Lisää biodiversiteettiosaamista yhteiskuntaan
Tiedon poikkitieteellisyys ja laaja-alainen soveltaminen
Opetusyhteistyö
Oppimismahdollisuuksia opiskelijoille
Poikkitieteisyys ja liikkuvuus
Suomen näkyvyys ja rooli kansainvälisissä biodiversiteettikysymyksissä
Suomen siirtymä ekologisesti kestävämpään ja vähähiilisempään yhteiskuntaan

Hanke jakautuu neljään työpakettiin:

Verkoston koulutustarjonnan kokoaminen ja katvealueiden tunnistaminen

Biodiversiteetti-aiheisten kurssien kokoaminen

Katvealueiden ja oppimistarpeiden tunnistaminen

Eri yliopistojen vahvuusalojen ja strategisten tavoitteiden mukainen osaaminen koko verkoston käyttöön

Kurssitarjonnan digitalisoiminen ja monimuotoistaminen

Tarveperustaisten kurssien tekeminen

Yhteisten osaamis-tavoitteiden luominen

Digitalisoiminen ja erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen

Kenttäopetuksen yhteistoiminnan kehittäminen

Käytännön osaamisen tukeminen

Kenttäasemien käytön tehostaminen

Yhteisten kurssien pilotointi

BioPeda-hankkeessa tehdyn työn jatkaminen

Opetusyhteistyön toimintamallin muodostaminen

Kansallisen biodiversiteettikoulutusverkoston toimintamallin kehittäminen

Monimuotoisuushaasteisiin vastaaminen verkostomaisen yhteistyön avulla

Biodiversiteettikoulutusverkoston toiminnan periaatteet:

Kuva: Manfred Steger

Yhteinen tavoite ja halu tehdä yhteistyötä

Motivaatio, aktiivinen osallistuminen ja tiedotus

Selkeät vastuut ja koordinointi

Yhteistyö, viestintä, keskustelu, avoimuus

Palaute ja kehittyminen