Ajankohtaista

Verkostomainen yhteistyö yliopistojen biodiversiteettiopetuksessa on käynnistetty Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa vuosina 2021-2022.

Hankkeessa koottiin verkosto, joka koostuu biodiversiteettiosaajista. Biodiversiteettikoulutusverkoston kautta Itä-Suomen, Oulun, Jyväskylän, Turun ja Helsingin yliopistojen sekä Åbo Akademin opiskelijat voivat syventää biodiversiteettiosaamistaan toisten yliopistojen järjestämillä kursseilla.  

Kurssit on suunnattu pääsääntöisesti biologian, ympäristötieteiden, maatalous- ja metsätieteiden sekä maantieteen opiskelijoille, mutta mukana on myös aivan kaikille aloille soveltuvia kursseja. Mukana on niin etäopintoina opiskeltavia kursseja, kuin kenttä- ja harjoituskurssejakin. Kurssien opiskelu on opiskelijoille maksutonta, ja kurssit on suunniteltu siten, että ne täydentävät kotiyliopistossa tarjottavia opintoja ja tarjoavat mahdollisuuden osaamisen laajentamiseen, sekä verkostoitumiseen toisten yliopistojen opiskelijoiden kanssa.

Hankkeessa kehitettiin ja rakennettiin kursseja verkoston voimin sekä syvennettiin yliopistojen välistä yhteistyötä biodiversiteettiaiheiden opetuksessa. Yhteistyö jatkuu myös hankkeen päätyttyä.

Blogista voi lukea hankkeen kuulumisista ja Opinnot-sivulta löydät tiedon verkoston kurssitarjonnasta.

Biodiversity.now-kurssi on nyt auki

Englanninkielinen luontokatoon ja sen pysäyttämiseen keskittyvä verkkokurssi avautui opiskeltavaksi 7.10.2022. Kahden opintopisteen laajuisella kurssilla opiskelijat pääsevät oppimaan biodiversiteetistä, sen uhista ja biodiversiteettikriisin seurauksista. Huomiota kiinnitetään myös monitieteisiin ratkaisuihin biodiversiteetin suojelemiseksi. Kurssi rakentuu vankan tieteellisen asiantuntemuksen varaan, ja kurssimateriaalien tekemiseen onkin osallistunut laaja joukko asiantuntijoita eri organisaatioista. 

Kurssi on avoinna Biodiversiteettikoulutusverkoston, Climate University -verkoston ja Una Europa -verkoston opiskelijoille ristiinopiskelun kautta, sekä kaikille kiinnostuneille Avoimen yliopiston kautta. Syksyn kurssi on Helsingin yliopiston tarjonnassa ja keväällä opiskeltavissa Itä-Suomen yliopiston kautta.