Ajankohtaista

Hanke on käynnistetty keväällä 2021 ja se jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka.

Parhaillaan kokoamme suunnitteluryhmää, joka koostuu biodiversiteettiosaajista kaikista viidestä yhteistyöyliopistosta. Osallistujilla on laajaa osaamista niin ekosysteemeistä, lajintuntemuksesta kuin geneettisestä monimuotoisuudesta ja pedagogiikastakin.